Últimas de Marcela Mc Gowan fala sobre sexualidade: